Slovenske železnice naročajo antigrafitne folije za 25 Siemens Desiro (EMV 312) vlakov – da bo le grafitov sedaj manj