Gen-I Sonce je izdal prve zelene obveznice v Sloveniji (GES1) za financiranje zelene energije v vrednosti 14 milijonov €