Paketa Enostavni A in Enostavni B od 1.5.2017 z dodatnimi količinami in spremembo uporabe pri obstoječih / Telekom Slovenije