Film Vse, prav vse (Everything, Everything) v slovenske kinematografe prihaja 18.5.2017 – napovednik