Pravna fakulteta v Ljubljani bo 22. in 23.5.2017 gostila Big Data konferenco – tudi pravo počasi sledi sodobnim trendom