Besedilo razsodbe arbitraže med Slovenijo in Hrvaško je objavljeno, dolgo je 398 strani