Dostop do internetnih vsebin z mobilnimi napravami v Sloveniji beleži upad rasti / iPROM raziskava 2017