64% gospodinjstev v ZDA ima naročeno SVoD storitev (npr. Netflix), od teh pa 51% dve ali več