Muzikal Briljantina junija 2018 premierno v Križankah, Ljubljana, igralsko ekipo bodo zbirali januarja