Fran – Slovenski slovarski portal je v decembru 2017 dobil različico 5.0 – SSKJ2, eSSKJ in ePravopis, pa še cel kup drugih novosti