NLB kot prva banka v Sloveniji uvaja brezkontaktne bankomate – za identifikacijo se uporablja brezkontaktni način