Deichmann je v Sloveniji v letu 2017 ustvaril 27 mio € prometa, kar je 4% več kot leto poprej