A1 v paketih Svobodni zdaj z 10 oz. 20 GB več prenosa podatkov in 1GB v 34-ih državah izven EU