Pri NLB-ju lahko zdaj tudi pravne osebe sklenejo Hitri kredit v nekaj minutah z uporabo mobilne banke Klikpro