Koseški bajer ima prenovljeno leseno ploščad, saj je bila predhodna dotrajana