Sodobna Kofetarica – projekt v sklopu katerega bodo študentje s poustvarjanjem obeležili 130-letnico Kobilčine Kofetarice