V zdravstvu je preventiva mnogo boljša od kurative, saj lahko z zgodnjo diagnostiko preprečimo razvoj marsikatere bolezni