Družbi Telekom Slovenije in T-2 sta sklenili sodno poravnavo katere povod je bila zloraba prevladujočega položaja s strani Telekoma