Hofer Brezovica (Tržaška cesta) pri gostilni Gorjanc in uvozu na avtocesto pred skorajšnjim odprtjem