T-2 je uporabnikom paketa Oranžni Start internetno hitrost dvignil na 10/1 Mbps oz. 10/10 Mbps na optiki