Nomago je z električnim avtobusom povezal Novo Gorico in italijansko Gorico