Vodenje AMC Networks International za centralno in severno Evropo, kamor sodi tudi Slovenija, je prevzel Levente Málnay