Adrio Airways ohranja operativno licenco, saj je Javna agencija za civilno letalstvo ustavila postopek nadzora