Eden ključnih izzivov pri preskrbi z vodo je preprečevanje izgub vode v vodovodnem omrežju