Z DNK testi bomo tudi v Sloveniji kmalu lahko ugotavljali, ali gre za pristen, ali ponarejen med