NLB je za odkup terjatev ponudil spletno aplikacijo, ki sam postopek odkupa olajša in pohitri