AVK je United Group zaradi prepozne priglasitve koncentracije programov Sport Klub naložila globo v višini 3.7 mio €