Pravilno ravnanje s pnevmatikami pripomore k varnejši vožnji, saj so te edini stik vozila s podlago