Potrjevanje plačil v NLB Kliku nič več prek virtualne tipkovnice, nadomešča jo enkratno SMS geslo (SMS OTP)