Prikazovalniki prihodov in odhodov vlakov bodo do leta 2023 nameščeni tudi na postajah na železniški progi Zidani Most–Šentilj–državna meja