Seznam 32 občin v Sloveniji, ki so v sklopu 3. poziva WiFi4EU razpisa prejele 15.000€ za izgradnjo Wi-Fi omrežja – WiFi4EU bo gradilo že 75.6% slovenskih občin