Ljubljanski kino minipleks v podhodu Ajdovščina s štirimi dvoranami bodo začeli graditi leta 2021, v letu 2020 je predviden arhitekturni natečaj