NLB Skupina je doma v JV Evropi, tam kjer so ljudje, ki jim pomenijo največ