Audi Q7 za dijake Šolskega centra Novo mesto, ki se izobražujejo za avtoservisne tehnike