Citypark Ljubljana v letu 2019 z več kot 9 mio obiskovalcev, ki so ustvarili 180 mio € prometa