NLB Skupina v letu 2019 z 193.6 mio € čistega dobička, čistih prihodkov iz poslovanja pa je 4% več kot leto prej