NLB svoje stranke poziva, da naj bančne storitve opravijo od doma, poslovalnice pa obiščejo le v najnujnejših primerih