Vse trgovine z živili v Sloveniji morajo biti odprte vsaj med 8.00 in 18.00, invalidi, upokojenci, nosečnice imajo prednost