Hoteli, lokali, wellness centri bodo v aprilu 2020 oproščeni plačila RTV prispevka – sprejemniki v javni rabi