V Sloveniji začne 30.3.2020 veljati prepoved gibanja izven občine prebivališča (stalnega/začasnega) z nekaj izjemami