McDonald’s Aleja Šiška Ljubljana v sklopu Aleja SKY je odprt – McDonald’s in McCafé sta na voljo v sklopu food court ponudbe Aleja SKY