Masarykova cesta v Ljubljani bo zaprta na odseku med Kotnikovo ulico in Njegoševo cesto od 28. do 31. maja 2020