Leone sladoledna vrtnica (Rose cone) je ajdovskemu podjetju Incom v Nemčiji prinesla dve DLG zlati medalji