Bokashi Organko 2 Ocean – Skaza je predstavila kuhinjski kompostnik iz recikliranih ribiških mrež