Prepoved zbirana več kot deset (10) oseb brez izjem – za prireditve s soglasjem NIJZ do 500 udeležencev