Obrazec za prehod med občinami / Word – PDF / Izjava za dokazovanje upravičenosti gibanja izven občine prebivališča – MNZ