BicikeLJ je že dobil 7 novih postajališč, v letu 2020 sta predvideni še dve (Dravlje, Zalog, Črnuče, Kolezija, Viško polje, Studenec, Koseški bajer)