Pročelje Mestne hiše v Ljubljani odeto v praznično vizualno večdimenzionalno projekcijo