Valentinovo 2021 – akcija – Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach, T-2 / datum 14.2.2021