Za prenovo železniške postaje Grosuplje je izbran CGP, nadgradnja postaje Grosuplje bo končana v 12-ih mesecih od uvedbe v delo